Log in

Moderní vzdělávání v DDM Holice

Příjemce dotace: Dům dětí a mládeže Holice
Název projektu: Šablony I – Moderní vzdělávání v DDM Holice
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000830
Období realizace: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 2 366 850,- Kč hradíme následující aktivity:

• Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
• Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání

Log in or Sign up