Log in

O nás

Dům dětí a mládeže Holice

je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Město Holice. Působnost, rozsah, zaměření a obsah činnosti DDM vychází z vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., Vyhláška o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška upravuje: okruh účastníků zájmového vzdělávání, formy zájmového vzdělávání, činnost SVČ a úplatu za zájmové vzdělávání. Dále se DDM Holice řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte. Zájmové vzdělávání podléhá stejným zásadám a cílům jako jakékoliv jiné vzdělávání.

Číslo účtu DDM Holice: 268197916/0300
IČO: 48159751

Personální zabezpečení DDM Holice

 • Mgr. Pavel Hojka – ředitel
 • Hana Stárková – vedoucí oddělení techniky, zástupce ředitele v době jeho nepřítomnosti, účetnictví a výkazy, pokladna
 • Mgr. Kristýna Marková – vedoucí oddělení SPV
 • Iva Ehrenbergerová, DiS. – vedoucí oddělení estetiky a spontánní činnosti
 • Vilém Hojka – vedoucí oddělení tělovýchovy
 • Jaroslava Dytrychová – pedagog volného času
 • Hana Krpatová - pedagog volného času
 • Josef Jílek – domovník
 • Lenka Marešová - uklízečka

Rozvoj činnosti v DDM:

 • pravidelná činnost (zajistit dostatečnou nabídku s přihlédnutím k zájmu dětí a novým trendům)
 • příležitostná činnost (organizovat tradiční i mimořádné akce)
 • prázdninová činnost (tábory, zájezdy, soustředění, studijní pobyty, …)
 • žáci se specifickými vzdělávacími potřebami, individuální práce s talenty
 • soutěže a přehlídky
 • spontánní činnost
 • odborná pomoc (na základě požadavků jednotlivců)
 • vedlejší hospodářská činnost (vydávání kalendáře, zájezd pro dospělé)
 • zpřístupnění činnosti DDM  zdravotně postiženým dětem, mládeži i dospělým
 • spolupráce s médii
 • zajištění sponzorů pro jednotlivé aktivity

Rozvoj činnosti je podrobně zpracován v plánu práce na školní rok.

Veškeré informace můžete získat na na služebních mobilech 734 318 890, 732 853 644.

Pondělí 07.30 - 19.00 hod
Úterý 07.30 - 19.00 hod
Středa 07.30 - 19.00 hod
Čtvrtek 07.30 - 19.00 hod
Pátek 07.30 - 16.30 hod
Sobota  
Neděle  

Hřiště pro plážový volejbal či fotbal je k dispozici po předběžné domluvě.

Kde nás najdete:

Holice v Čechách se nachází na silnici E442 Litomyšl - Hradec Králové

Holice v Čechách - oficiální stránky
Fotogalerie Holice v Čechách

 

Mgr. Pavel Hojka, ředitel DDM Holice

Log in or Sign up